Icon

Amsterdam Center for Social Media

De Maagdenhuis discussie op Twitter

Schermafdruk 2015-03-11 17.27.40

door Peter Kerkhof

Ook aan de Boelelaan houdt het ons bezig: de bezetting van eerst Bungehuis en later Maagdenhuis bij onze collega’s aan de UvA, de discussie over de aard en inrichting van de universiteit, en de recente reactie van het UvA bestuur hierop. Wanneer je niet in het Maagdenhuis wilt bivakkeren is Twitter met afstand de beste manier om de discussie hierover te volgen. Ik heb daarom met hulp van NodeXL eens gekeken waarover op Twitter gesproken wordt daar waar het Maagdenhuis (al dan niet met hashtag) genoemd wordt. In deze blogpost een aantal  observaties op basis van meer dan 15.000 tweets die in de afgelopen week (4-11 maart) zijn gepost door meer dan 4000 accounts: wat wordt er gedeeld, naar welke twitteraars wordt het meest verwezen, en welk netwerken van tweets, retweets en mentions zijn te onderscheiden.

Meest gedeelde webpagina’s

De meest gedeelde berichten zijn afkomstig uit wat je linkse (Groene, ROAR) of voorheen linkse (Volkskrant) media zou kunnen noemen. Met afstand het meest gedeelde bericht verscheen in het internationale ROAR (Reflections on a Revolution) magazine, met als titel “In Amsterdam, a revolt against the neoliberal university”. Vaak gedeeld is ook het betoog in het Maagdenhuis van UvA hoogleraar Ewald Engelen over de financialisation van de universiteit (te vinden op YouTube) en een artikel in de Groene Amsterdammer met als kop “De botsing op de UvA staat model voor de grote ideologische strijd van deze tijd”.

De 10 meest gedeelde webpagina’s:

 1. http://roarmag.org/2015/03/occupation-maagdenhuis-university-amsterdam/
 2. http://www.groene.nl/artikel/nieuwe-taal-op-de-universiteiten
 3. https://www.youtube.com/watch?v=uxB_zqddMBM (Ewald Engelen over financialisation)
 4. http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/update-maagdenhuis/middencomponent-update-maagdenhuis/laatste-nieuws/laatste-nieuws/content/folder/nieuwsberichten/2015/03/uva-democratisering-en-inzetten-op-kwaliteit.html
 5. http://www.livestream.com/maagdenhuis
 6. http://www.loesje.nl/de-nieuwe-universiteit/
 7. https://www.rebelmouse.com/ACEForum/Maagdenhuis/
 8. http://www.volkskrant.nl/dossier-studentenprotest/ook-wij-steunen-de-nieuwe-universiteit~a3886968/
 9. http://www.groene.nl/artikel/bureaucratie-is-het-water-waarin-we-zwemmen
 10. http://www.volkskrant.nl/dossier-wouter-bos/spijkers-psychiaters-en-het-maagdenhuis~a3884049/

 

Meest genoemde Twitteraccounts

Het meest genoemde twitteraccount is dat van @rethinkuva, de groep van actievoerende UvA docenten. Van de zes individuen in de top 10 zijn vijf gepromoveerd in een van de sociale wetenschappen. Twee daarvan zijn hoogleraar, David Graeber aan de London School of Economics en Ewald Engelen aan de UvA. Opvallend: drie zijn gepromoveerd in de communicatiewetenschap (@lalalalinder en @chrisaalberts aan de UvA, @matthijs85 aan de VU). Interessant is dat de eerste student pas op de 10e plaats komt (@jaap_o, actieleider Jaap Oosterwijk),De medewerkers (of ex-medewerkers), zo lijkt het, hebben het in ieder geval op Twitter (en ik denk ook wel daarbuiten, zie RethinkUvA) voor een belangrijk deel overgenomen van studenten.

Top 10 meest genoemde Twitteraccounts:

 1. rethinkuva (964)
 2. ewaldeng (559)
 3. hetmaagdenhuis (435)
 4. davidgraeber (417)
 5. bungehuisbezet (274)
 6. roar_magazine (256)
 7. chrisaalberts (255)
 8. lalalalinder (201)
 9. matthijs85 (177)
 10. jaap_o (173)

**EDIT: @bungehuisbezet is later hernoemd tot  @hetmaagdenhuis, opgeteld is dat goed voor 709 mentions (een tweede plaats). En verder is @jaap_o geen actieleider maar woordvoerder. Dank aan @hetmaagdenhuis en @NaomiNarrates voor de aanvullingen**

Clusters op Twitter

Er zijn in de kluwen aan tweets verschillende netwerken van mentions, retweets en interacties te onderscheiden. NodeXL onderscheidt er talloze, de eerste drie daarvan leveren herkenbare clusters op. In Cluster 1 zien we de actievoerders, de meest genoemde accounts zijn hier @rethinkuva, @hetmaagdenhuis, @bungehuisbezet en actieleider @jaap_o. Dit is de plek waar de recente reactie van het CvB van de UvA bespreken wordt, dit is de plek ook waar het meest direct wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom de Maagdenhuis bezetting.

Cluster 2 zou je kunnen typeren als een hoogleraren en opiniemakers cluster: @ewaldeng staat met @davidgraeber bovenaan, aanwezig zijn ook @matthijs85 (Piratenpartij), @jeromeroos (ROAR magazine) en @rcbregman (o.a Correspondent). De meest gedeelde webpagina’s zijn het stuk uit Roar magazine en verschillende stukken uit de Groene Amsterdammer. Hier worden de stukken gedeeld die het protest intellectueel voeden.

Cluster 3 wordt aangevoerd door @chrisaalberts en zou getypeerd kunnen worden als het kritische cluster (kritisch tegenover de acties). Met het account van @tponl (The Post Online) prominent aanwezig, en met als derde Yernaz Ramautarsing, oprichter van een Facebook pagina over linkse indoctrinatie aan de UvA. Beau van Erven Dorens staat op plaats vier vermeld omdat hij een kratje bier kwam brengen naar het Maagdenhuis op een foto die door het Fokke en Sukke account gedeeld werd en die het blijkbaar goed deed in dit netwerk.

**EDIT: @matthijs85 merkt op dat onder Cluster 3 ook verschillende accounts vallen die de acties steunen (bv. @piratenpartij, @rethinkuva en @bungehuisbezet. Dat kan natuurlijk, wanneer ze reageren op kritiek, in discussie gaan binnen dit cluster of door anderen binnen dit cluster genoemd (bekritiseerd?) worden**

Meest gedeelde webpaginas in dit cluster zijn het verslag van een bezoek aan het Maagdenhuis door @chrisaalberts met als titel “Het Maagdenhuis is gekaapt door álles links van de PvdA”, en het stuk van emeritus UvA hoogleraar Meindert Fennema getiteld “Méér rendementsdenken zou het Maagdenhuis sieren”, beide te vinden op The Post Online. Opvallend: na #maagdenhuis is de meest gebruikte hashtag #pvv.

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
rethinkuva ewaldeng chrisaalberts
hetmaagdenhuis davidgraeber tponl
bungehuisbezet hetmaagdenhuis yerramautarsing
jaap_o rethinkuva beauvaned
ewaldeng matthijs85 fokkesukke
uva_amsterdam rcbregman piratenpartij
asvastudentunie marukomukuratsu rethinkuva
davidgraeber jeromeroos rzuaslan
lalalalinder bungehuisbezet bungehuisbezet
noerivdberg tamara_vdp jpaternotte

De Maagdenhuis tweets laten mooi het speelveld zien van de strijd tussen actievoerders en universiteit, het laat zien waar de inspiratie vandaan komt, en dat er de nodige kritiek is op de acties. Dit kritische geluid lijkt weinig georganiseerd maar is op Twitter wel duidelijk aanwezig. Het laat verder zien dat je ook met deze mooie analysemethoden kritisch moet blijven kijken naar de inhoud. Beau van Erven Dorens heeft bier gebracht, niets meer (maar ook niets minder).

Share

Bedrijven op social media en ‘online firestorms’

Door Corné Dijkmans

Aanwezigheid van bedrijven op social media zit anno 2015 steeds meer in het verwachtingspatroon van consumenten. Daarmee is deze online aanwezigheid van ‘satisfier’ voor consumenten (“leuk dat het bedrijf op Facebook zit!”) verworden tot een potentiële ‘dissatisfier’ (“waarom zijn ze op Facebook niet te vinden?”). In de VS bijvoorbeeld volgde reeds 3 jaar geleden één derde van de consumenten met een profiel op Facebook of Twitter minimaal één bedrijf (Webster, 2012) op deze platformen.

Read the rest of this entry »

Share

Social media onderzoek op het Etmaal Communicatiewetenschap 2015

Etmaal Communicatiewetenschap 2105door Peter Kerkhof

Op maandag en dinsdag 2 en 3 februari vindt in Antwerpen het Etmaal Communicatiewetenschap plaats: het jaarlijkse congres van de Nederlandse en Vlaamse communicatiewetenschap. Met meer dan 58 sessies met elk 4 of meer presentaties is het Etmaal ook dit jaar goed gevuld. Niet verwonderlijk, de communicatiewetenschap in de lage landen floreert, met steeds meer en steeds beter onderzoek.

Read the rest of this entry »

Share

Sociale media moeheid: Een factor van belang in 2015?

Angestellter auf Laptop eingeschlafenBy Camiel Beukeboom

Na de stormachtige opkomst van social media in de afgelopen jaren lijkt het erop dat er een piek is bereikt in het gebruik. Deze maand verscheen er een artikel over “Sociale media moeheid” (Social media fatigue; Bright et al., 2015); een fenomeen dat suggereert dat een deel van de gebruikers het regelmatig even heeft gehad met social media. Sociale media moeheid is de tendens van gebruikers om zich af te keren van social media omdat ze overweldigd worden door een te grote hoeveelheid informatie en contacten, en naar hun gevoel teveel tijd nodig hebben om dit alles bij te houden (Bright et al., 2015; Goasduff & Pettey, 2011).

Read the rest of this entry »

Share

Dragen social media activiteiten bij aan de reputatie van bedrijven?

Door Corné Dijkmans

Social media hebben de manier veranderd waarop mensen online met elkaar en met bedrijven omgaan. Steeds meer bedrijven investeren in social media – om meerdere redenen, maar niet in de laatste plaats om hun reputatie (corporate reputation) te beschermen of te verbeteren.

Elke (klant)relatie is gebaseerd op vertrouwen, en daarom is de reputatie van een bedrijf – hoewel deze ontastbaar is en lastig in geld uit te drukken – dan ook zéér waardevol voor een bedrijf. Zo zijn klanten bereid om meer te betalen voor de producten van bedrijven met een goede reputatie. Verder werpt een goede reputatie drempels op voor concurrenten. Ook is een goede reputatie positief voor klantloyaliteit en retentie. Kortom, op wat langere termijn zijn er positieve effecten te verwachten op de omzet en de winstgevendheid van een bedrijf.

Read the rest of this entry »

Share

Webcare als impressiemanagement

Screenshot 2014-01-14 09.03.10

Door Peter Kerkhof

Zeker op Twitter kijken nog maar weinig mensen raar op wanneer ze benaderd worden door een merk waarvan ze de naam genoemd hebben. Als ik zeg dat er iets mis is met mijn UPC mediabox volgt daar al snel een @reply op van UPC. UPC liep daarin voorop in Nederland, maar inmiddels hebben veel merken de stap gezet naar een actieve aanwezigheid in sociale media, met als doel consumenten te helpen bij vragen en problemen. Uiteindelijk is de bedoeling om via deze aanwezigheid in sociale media bij te dragen aan een positieve merkperceptie. Die perceptie zit dan minder in de producten, mensen worden immers vaak uitgenodigd om hun klachten daarover te ventileren, dan in de organisatie daarachter die laat zien dat klanten helpen belangrijker is dan verschoond blijven kritiek.

Read the rest of this entry »

Share

Is het prettiger bedreigen, schelden en haten als je anoniem bent?

cyberbullyingDoor Camiel Beukeboom (@camielbeukeboom)

Theo Maassen noemde het jaar 2013 in zijn oudejaarsconference een jaar van de dreig- en hate mails. Hij verwees daarbij naar een nieuwsbericht dat er dagelijks 35.000 tweets met bedreigingen worden verstuurd. Tweehonderd van die berichten zijn zo ernstig dat de politie ze natrekt. In een recent artikel in Vrij Nederland beschrijft Asha ten Broeke met welke grove verwensingen ze als publicist bijna dagelijks te maken heeft. Wat bezielt mensen om zulke online bedreigingen en scheldberichten te sturen?

Read the rest of this entry »

Share

De waarde van financiële blogs

Waarde van financiele blogsDoor Peter Kerkhof

Op verschillende domeinen heeft internet ertoe bijgedragen dat consumenten over informatie beschikken die tot niet zo lang geleden moeilijk, soms zelfs onmogelijk, te verkrijgen was. Neem bv. de situatie van iemand die een hotel wil reserveren: sites als tripadvisor.com zorgen ervoor dat er nu veel meer en veel betrouwbaarder informatie beschikbaar is over de kwaliteit van hotels dan twintig jaar geleden. Dat geldt niet alleen voor hotels, maar ook voor het soort van producten dat te vinden is op kieskeurig.nl of beslist.nl. De ongelijke verdeling van informatie bij aanbieders en kopers, ook wel informatie-asymmetrie genoemd, wordt kleiner door toedoen van de informatie die op internet gedeeld wordt. Dit komt de consument ten goede omdat deze informatie helpt om betere aankopen aan te doen.

Read the rest of this entry »

Share

Levert het hebben van zo’n Facebook pagina nou echt iets op voor een merk?

Door Camiel Beukeboom (@camielbeukeboom)

like..

 

Een meerderheid van bedrijven en merken heeft tegenwoordig sociale media opgenomen in hun communicatie strategie. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat het wat oplevert. Maar is het de energie en het geld dat er wordt gestoken in Facebook pagina’s en Twitter updates nu wel waard?1

Het onderzoek dat er is over het gebruik van sociale media door merken suggereert op zijn minst een voordelig effect. Verschillende studies laten een positief verband zien tussen de mate waarin consumenten een merk volgen via sociale media en variabelen als merktrouw, merk attitude, aankoop intentie en Net Promoter Score2,3,4. Een beperking van deze bevindingen is echter dat ze hoofdzakelijk zijn gebaseerd op zgn. correlationele data (samenhang) en gaan over consumenten die er zelf voor kozen het merk te gaan volgen op Facebook of Twitter. Het gevolg daarvan is dat we niet weten of deze positieve consumenten het merk zijn gaan volgen op sociale media omdat ze het merk überhaupt al positief waardeerden, of dat het volgen van het merk ertoe heeft geleid dat ze het merk positief zijn gaan waarderen. Met andere woorden, leidt het volgen van een merk op sociale media nu daadwerkelijk tot een meer positieve evaluatie van dat merk? Deze cruciale vraag is tot nog toe nauwelijks beantwoord in onderzoek.

Onze onlangs afgestudeerde Ma student Metten de Vries ging voor zijn Ma thesis onderzoek precies met deze causaliteitsvraag aan de slag. Hij vond een merk met een actieve Facebook pagina, en een behoorlijk aantal volgers (± 10.000), bereid om aan het onderzoek mee te werken.  Deelnemers aan het onderzoek waren 197 actieve Facebookers, waarvan een deel het merk al volgde, maar het merendeel niet. Zij vulden twee online vragenlijsten in waartussen een maand tijd zat. In de eerste vragenlijst werden drie groepen gecreëerd: Deelnemers die het merk al volgden op Facebook werden beschouwd als “Huidige-volgers”. Deelnemers die het merk niet kenden op Facebook werden willekeurig ingedeeld in ofwel de “Niet-volgers” groep, ofwel de “Nieuwe-volgers” groep. Alleen de “Nieuwe-volgers” werd gevraagd om met hun eigen Facebook account direct de Facebook pagina van het betreffende merk te liken en daarmee voor een maand hun Facebook posts te volgen. Bij zowel de eerste als de tweede vragenlijst een maand later werd alle deelnemers gevraagd hun waardering van het merk te geven middels een aantal vragen (over merk attitude, merkwaarde, Net-Promoter Score en koopintentie).

De truc van deze onderzoeksopzet was ten eerste dat we de verandering over tijd konden meten. Ten tweede konden we, door de drie groepen te vergelijken, bepalen of eventuele veranderingen in merkwaardering daadwerkelijk zijn ontstaan als gevolg van het volgen op Facebook. Met name de nieuwe-volgers zijn daarbij interessant. Zou deze groep consumenten, die het merk ervoor nog niet kende op Facebook, het merk na een maand Facebook updates positiever evalueren?

Dat is inderdaad precies wat de resultaten lieten zien. De Nieuwe-volgers waardeerden het merk, na een maand volgen op Facebook, op alle vier de variabelen positiever dan een maand ervoor. De Niet-volgers lieten in diezelfde maand echter geen enkele verandering in merk evaluaties zien. Dit laat zien dat de verandering echt veroorzaakt werd door het feit dat de Nieuwe-volgers het merk zijn gaan volgen op Facebook.

De Huidige-volgers, die het merk dus al langer volgden, en daar zelf ook voor hadden gekozen, waren zowel bij de eerste als de tweede meting een stuk positiever over het merk dan de andere twee groepen. Deze groep liet ook nog een positieve verandering zien in merkwaarde na een maand tijd. Op merk attitude, Net-Promoter Score en koopintentie was geen verandering te zien, maar hierop was deze groep ook in de eerste vragenlijst al bijzonder positief.

Dit onderzoek levert –schaars– bewijs dat het volgen van een merk op Facebook er echt toe kan leiden dat consumenten het merk op belangrijke punten positiever gaan waarderen. Uiteraard hangt het er nog wel vanaf wat je als merk precies doet op je Facebook pagina. Als je echter als merk een goede Facebook pagina weet bij te houden lijkt het in ieder geval geen verspilde moeite te zijn.

 

Referenties

1. Weinberg, B.D., & Pehlivan, E. (2011). Social spending: Managing the social media mix. Business Horizons, 54, 275-282.

2. Dholakia, U. M., & Durham, E. (2010). One cafe chain’s Facebook experiment. Harvard Business Review, 88, 26–26.

3. Kim, A. J., & Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An emperical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65, 1480-1486.

4. Naylor, R. W., Lamerton, C. L., & West, P. M. (2012). Beyond the Like Button: The Impact of Mere Virtual Presence on Brand Evaluations and Purchase Intentions in Social Media Settings. Journal of Marketing, 76, 105-120.

Share

Does Facebook stop us from singing to ourselves when we are alone?

Camiel Beukeboom picture article

Camiel Beukeboom

The availability of social contacts is enormously important for people. We have a fundamental need to connect and interact with others. A lack of satisfactory social contacts has been shown to result in reduced psychological well-being and even in reduced physical health (Cohen, 2004). Yet, genuine social interaction is not always present. What do we do when we are alone or feel lonely?

Interestingly, research has shown that when social interaction is lacking, individuals seek out activities that can act as a substitute or reminder of social connections. Such activities have been called “social snacking” (Gardner et al., 2005). Social snacking reminds us of having an active social live when not immersed in it at that time, and appears to ameliorate some of the negative effects of feeling alone (Twenge et al., 2007). When individuals lack social interaction they may, for instance, look at photographs of loved ones, or anthropomorphize and talk to Read the rest of this entry »

Share
March 2020
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031