Icon

Amsterdam Center for Social Media

De waarde van financiële blogs

Waarde van financiele blogsDoor Peter Kerkhof

Op verschillende domeinen heeft internet ertoe bijgedragen dat consumenten over informatie beschikken die tot niet zo lang geleden moeilijk, soms zelfs onmogelijk, te verkrijgen was. Neem bv. de situatie van iemand die een hotel wil reserveren: sites als tripadvisor.com zorgen ervoor dat er nu veel meer en veel betrouwbaarder informatie beschikbaar is over de kwaliteit van hotels dan twintig jaar geleden. Dat geldt niet alleen voor hotels, maar ook voor het soort van producten dat te vinden is op kieskeurig.nl of beslist.nl. De ongelijke verdeling van informatie bij aanbieders en kopers, ook wel informatie-asymmetrie genoemd, wordt kleiner door toedoen van de informatie die op internet gedeeld wordt. Dit komt de consument ten goede omdat deze informatie helpt om betere aankopen aan te doen.

Read the rest of this entry »

Share

Levert het hebben van zo’n Facebook pagina nou echt iets op voor een merk?

Door Camiel Beukeboom (@camielbeukeboom)

like..

 

Een meerderheid van bedrijven en merken heeft tegenwoordig sociale media opgenomen in hun communicatie strategie. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat het wat oplevert. Maar is het de energie en het geld dat er wordt gestoken in Facebook pagina’s en Twitter updates nu wel waard?1

Het onderzoek dat er is over het gebruik van sociale media door merken suggereert op zijn minst een voordelig effect. Verschillende studies laten een positief verband zien tussen de mate waarin consumenten een merk volgen via sociale media en variabelen als merktrouw, merk attitude, aankoop intentie en Net Promoter Score2,3,4. Een beperking van deze bevindingen is echter dat ze hoofdzakelijk zijn gebaseerd op zgn. correlationele data (samenhang) en gaan over consumenten die er zelf voor kozen het merk te gaan volgen op Facebook of Twitter. Het gevolg daarvan is dat we niet weten of deze positieve consumenten het merk zijn gaan volgen op sociale media omdat ze het merk überhaupt al positief waardeerden, of dat het volgen van het merk ertoe heeft geleid dat ze het merk positief zijn gaan waarderen. Met andere woorden, leidt het volgen van een merk op sociale media nu daadwerkelijk tot een meer positieve evaluatie van dat merk? Deze cruciale vraag is tot nog toe nauwelijks beantwoord in onderzoek.

Onze onlangs afgestudeerde Ma student Metten de Vries ging voor zijn Ma thesis onderzoek precies met deze causaliteitsvraag aan de slag. Hij vond een merk met een actieve Facebook pagina, en een behoorlijk aantal volgers (± 10.000), bereid om aan het onderzoek mee te werken.  Deelnemers aan het onderzoek waren 197 actieve Facebookers, waarvan een deel het merk al volgde, maar het merendeel niet. Zij vulden twee online vragenlijsten in waartussen een maand tijd zat. In de eerste vragenlijst werden drie groepen gecreëerd: Deelnemers die het merk al volgden op Facebook werden beschouwd als “Huidige-volgers”. Deelnemers die het merk niet kenden op Facebook werden willekeurig ingedeeld in ofwel de “Niet-volgers” groep, ofwel de “Nieuwe-volgers” groep. Alleen de “Nieuwe-volgers” werd gevraagd om met hun eigen Facebook account direct de Facebook pagina van het betreffende merk te liken en daarmee voor een maand hun Facebook posts te volgen. Bij zowel de eerste als de tweede vragenlijst een maand later werd alle deelnemers gevraagd hun waardering van het merk te geven middels een aantal vragen (over merk attitude, merkwaarde, Net-Promoter Score en koopintentie).

De truc van deze onderzoeksopzet was ten eerste dat we de verandering over tijd konden meten. Ten tweede konden we, door de drie groepen te vergelijken, bepalen of eventuele veranderingen in merkwaardering daadwerkelijk zijn ontstaan als gevolg van het volgen op Facebook. Met name de nieuwe-volgers zijn daarbij interessant. Zou deze groep consumenten, die het merk ervoor nog niet kende op Facebook, het merk na een maand Facebook updates positiever evalueren?

Dat is inderdaad precies wat de resultaten lieten zien. De Nieuwe-volgers waardeerden het merk, na een maand volgen op Facebook, op alle vier de variabelen positiever dan een maand ervoor. De Niet-volgers lieten in diezelfde maand echter geen enkele verandering in merk evaluaties zien. Dit laat zien dat de verandering echt veroorzaakt werd door het feit dat de Nieuwe-volgers het merk zijn gaan volgen op Facebook.

De Huidige-volgers, die het merk dus al langer volgden, en daar zelf ook voor hadden gekozen, waren zowel bij de eerste als de tweede meting een stuk positiever over het merk dan de andere twee groepen. Deze groep liet ook nog een positieve verandering zien in merkwaarde na een maand tijd. Op merk attitude, Net-Promoter Score en koopintentie was geen verandering te zien, maar hierop was deze groep ook in de eerste vragenlijst al bijzonder positief.

Dit onderzoek levert –schaars– bewijs dat het volgen van een merk op Facebook er echt toe kan leiden dat consumenten het merk op belangrijke punten positiever gaan waarderen. Uiteraard hangt het er nog wel vanaf wat je als merk precies doet op je Facebook pagina. Als je echter als merk een goede Facebook pagina weet bij te houden lijkt het in ieder geval geen verspilde moeite te zijn.

 

Referenties

1. Weinberg, B.D., & Pehlivan, E. (2011). Social spending: Managing the social media mix. Business Horizons, 54, 275-282.

2. Dholakia, U. M., & Durham, E. (2010). One cafe chain’s Facebook experiment. Harvard Business Review, 88, 26–26.

3. Kim, A. J., & Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An emperical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65, 1480-1486.

4. Naylor, R. W., Lamerton, C. L., & West, P. M. (2012). Beyond the Like Button: The Impact of Mere Virtual Presence on Brand Evaluations and Purchase Intentions in Social Media Settings. Journal of Marketing, 76, 105-120.

Share

This week in social media research: Crime, police and social media

Tessa van Charldorp

Plenty of research talks about the growing digital knowledge gap between social media users and non-users. Within this theme, three articles caught my attention this week that shed light on a very specific kind of gap: the gap between social media users who take part in criminal activities or help solve crime and the way social media is used by authorities such as the police.
blog TvC crime social media
“Gang members carry guns and Twitter accounts”
The first article “Internet banging: New trends in social media, gang violence, masculinity and hip hop” implicitly points out this gap. Patton, Eschmann and Butler show us that people use social media not only to chat and discuss, but also to vent, express (extremist) views, hate, bully, troll, flame, steal, threaten and announce (for example upcoming criminal activities). Specifically, the article focuses on internet banging, where social media is “used to provoke, perpetrate, and publicize violent acts.” (p. A59). Gang members take part in internet banging mainly for “self-promotion” and “to gain and maintain street credibility.” The article references a few ‘successful’ police interventions over the last few years in which police caught gang members discussing crimes on Twitter they had already committed or were about to commit. One of these interventions even led to the arrest of 63 gang members in New York earlier this year. However, while this kind of social media usage seems to be entrenched in the life of gang members, the police seem to be mostly absent from or only just learning about such social media outlets.

Helping police efforts
A second article that demonstrates the lack of police presence on social media, is “Social media and the 2011 Vancouver riots” by Schneider and Trottier. Their qualitative media analyses point out that authorities can learn from social media activity during and after complicated real-life events such as riots. The authors use the Vancouver riots that occurred during the Vancouver Canucks hockey team Stanley Cup match against the Boston Bruins as a case study. Within 10 minutes of game-end, an individual set up a Facebook group ‘The Vancouver Riot Pics: Post Your Photo’s’, which received 102,784 likes and 12,587 postings within a 14-day period. The majority Read the rest of this entry »

Share

This week in social media research: When too much is too much (Information Sharing and Relationships)

by Chei Billedo

Mona-Lisa-Smile

Social media play a big role in information sharing. Everyday, we have to sift through numerous information especially those we get via social network sites (SNS). The information shared can range from extremely important to extremely mundane, from essential to virtually useless, from very private to very public. Issues regarding “what is acceptable” or “what is too personal?” are always a point of discussion. Aside from the content, the amount of information we receive/share is also a bone of contention — “what is too much/many?”. Most of us share information through SNS so we can stay connected with people in our network. But there are times when we feel exasperated with what and how often other people post that we simply want to hide or unfriend them. This does not sound good for our relationships. We wonder, how does information sharing via social media affect our relationships?

The recently published study of Steijn and Schouten (2013) provides evidence to the idea that information shared on SNS has a positive effect on our relationships. They asked more than a thousand respondents to report changes in their relationship with someone (in terms of intimacy, liking, trust, involvement and relationship lost/gained) as a function of their interaction through Facebook or Hyves. Their results showed that information sharing on SNS is valuable to relationship development. Specifically, public posts (as opposed to profile information, chat, private messages) had the strongest association with relationship development. They did not specify, however, what type of public posts are included and how often are those things posted. What about TMI (Too Much Information)?

If you are a regular user of social media, particularly Facebook, Twitter and the photo-sharing app, Instagram, you have probably noticed that there is one type of picture that is constantly publicly posted – #selfie (/ˈsɛlfi/ n. a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and uploaded to a social media website; plural – selfies). For some reason, many people have developed a fondness for posting their selfies*. One might think that there really is nothing so Read the rest of this entry »

Share

Masterclass: “Social Media? Get Serious!”

Door Mirella Kleijnen

Op 31 oktober a.s. organiseert de afdeling marketing van de Vrije Universiteit een Masterclass over het strategisch inzetten van Sociale Media.
Deze Masterclass door Emile Lancée wordt georganiseerd in het kader van de serie “Academic Marketing Update”.
Deze master classes vertalen recent wetenschappelijk onderzoek naar praktische inzichten voor marketing professionals.

Voor kaartjes en meer informatie zie: http://www.academicmarketingupdate.nl.

Share

Second screen apps effectief om aandacht voor reclameblokken te vergroten?

Door Charles Vaneker

Afgelopen week op 1 oktober 2013 organiseerde Broadcast Magazine en SPOT (Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame)  in de BNN studio in Hilversum een seminar over second screen apps. Verschillende app bouwers lieten zien hoe tv-en reclamemakers met behulp van second screen apps de beleving en betrokkenheid van kijkers kunnen vergroten.

De bouwers van apps werden in september van dit jaar werden opgeschrikt door het nieuws op de website van Gigacom Mobilize dat de Amerikaans zender ABC de second screen apps bij fictie in de ban hadden gedaan omdat deze de kijkers afleiden bij het volgen naar drama-series. In 2010 zond ABC My generation uit, dat gaat over een groep oud-leerlingen van een high school die elkaar na tien jaar weer bezoeken, waarbij met behulp van een speciale app tijdens de uitzending allerlei trivia, peilingen en informatie over de acteurs op de iPad of smart phone te verkrijgen waren. Na verder onderzoek (o.a. bij verschillende dramaseries zoals Grey’s Anatomy) komt ABC in 2013 tot de conclusie dat de informatie, dat werd gegeven via de second screen apps interessant was voor de kijkers maar niet essentieel. Vice president Albert Cheng van de Disney ABC Televisie Groep concludeerde hieruit dat second screen apps wellicht bruikbaar kunnen zijn bij bepaalde Tv-genres zoals sport, reality en grote award shows maar dat second screen apps de aandacht van de kijker van dramaseries alleen maar afleiden. En dat zou niet goed zijn voor de core business van ABC, namelijk fictieseries.

Was dat schrikken voor de Nederlandse second screen app bouwers?
Eigenlijk niet, want de sprekers op het seminar ideviceswaren het wel over eens dat second screen apps vooral bij grote events, live tv-shows en reclameblokken inzetbaar zijn. Maar hoe groot is de effectiviteit van second screen toepassingen voor bijvoorbeeld tv-reclame?  Op deze vraag werd ingegaan door sprekers van de STER en app bouwer Ex Machina.
Als men naar de cijfers kijkt, is het gebruik van second screen apps nog maar een marginaal gebeuren in Nederland. Uit het z.g. Moving Pictures onderzoek van Intomart/Gfk ( in 2011 uitgevoerd onder 1300 respondenten 13+ met toegang tot internet) blijkt dat 65% geen tablet, computer of smart phone gebruikt tijdens het televisiekijken en 35% Read the rest of this entry »

Share

To Share or Not to Share: That is the Social Media Question

By Nicoleta Bălău

yesnoshareAn answer to this fundamental question: it depends. However, my intention is not to write a one-sentence blog post just because I already provided an answer to The Question. Moreover, to inspire you to read a little bit more than the first sentence of today’s blog post I mention already that, taking the form of a ‘reader’s discount’, this post addresses one question and provides not one but three sensible answers; it also uncovers aspects that make research on knowledge sharing in online communities so exciting.

Knowledge sharing depends…

… on the motivations of the contributor. The key motivational factors that positively affect and enhance knowledge sharing in general are nicely summarized by Vuori and Okkonen (2012): (1) contributing to organization’s success, (2) getting incentives and rewards, (3) feeling empowered, (4) getting knowledge in return (i.e., reciprocity), (5) boosting own reputation, (6) adding value to knowledge and (7) trusting that sharing is worthwhile. These motivational factors are the ones that keep online communities alive regardless of whether people care for the group (i.e., pro-socials) or act towards their own interest (i.e., pro-selfs). Recent research (Steinel, Utz, & Koning, 2010) investigated the extent to which pro-socials and pro-selfs share different types of information and it has been shown that information sharing is a strategic behaviour. Pro-socials shared more private (i.e., unique) and more important (i.e., relevant to the task) information than pro-selfs. Pro-selfs strategically concealed or even lied about their private and important information and they shared public and unimportant information just to create a cooperative impression.

… on the technological features. ‘I wish I could have an additional button to…’ may be the most frequent claim users of the online communities make nowadays. Technological features (e.g., buttons’ functions and labels, profile information and the display of information) of an online community may enable or hinder knowledge sharing. Sometimes relevant information is pushed to us via RSS feeds (i.e., push information display), for instance, while sometimes we need to make an effort to go over huge amounts of information on the Internet to select the most relevant one, to pull information from different sources, stored in folders etc. (i.e., pull information display). Building on the research done by Steinel et al. (2010), in June this year, in London, I presented a paper at the Annual Conference of the International Communication Association (ICA). The paper investigated how people’s social motivation (i.e., pro-socials vs. pro-selfs), time pressure and information display affect information sharing. One of the important findings was that pro-socials are much more motivated by a push-information display to share (especially their private information) than pro-selfs; pro-selfs do not seem to be affected by how information is being displayed when they share information.

… on the CMC* cues. Do you or how often do you use these in your online communication: spelling mistakes (I enjoy going to the muvies.), repeated question mark (How cool is that???), all uppercase (SALE: 50% off all merchandise!), emoticons (:D)? Read the rest of this entry »

Share

October 2013
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031