Icon

Amsterdam Center for Social Media

Online personality: Hoe accuraat zijn eerste indrukken op basis van online informatie?

Door Camiel Beukeboom.

Bij nieuwe ontmoetingen in de offline wereld is een eerste indruk in een split second gevormd. Op basis van uiterlijk, en verbaal en nonverbaal gedrag, vormen we ons direct een beeld over het type persoon we voor ons hebben. Onderzoek laat zien dat zulke eerste indrukken vaak behoorlijk accuraat zijn (Watson, 1989).

Hoe werkt dit in de online wereld? Ook online ‘ontmoeten’ we regelmatig nieuwe mensen. We worden gemaild door onbekenden, of we zien de tweets of Facebook profiel van mensen die we in het echt nooit hebben ontmoet. Vormen we op basis van zulke beperkte online informatie ook een impressie van iemands persoonlijkheid? En komt die virtuele indruk overeen met de werkelijke persoonlijkheid?

Om een correct beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid op basis van online informatie zijn twee dingen nodig. Ten eerste moet iemands persoonlijkheid op de één of andere manier tot uiting komen in de online informatie die iemand achterlaat, zoals email adresssen, tweets, Facebook profielen etc. Ten tweede moet je als ontvanger juist díe signalen oppikken die daarwerkelijk iets zeggen over iemand’s persoonlijkheid. Een aantal recente artikelen laat zien hoe dit werkt.

Eerste indrukken op basis van emailadressen

Een onderzoek van Back en collega’s (2008) richtte zich op de vraag of mensen een indruk vormen over iemands persoonlijkheid op basis van enkel het email adres. Hoe extravert is bijvoorbeeld honey.bunny77@hotmail.de? Het onderzoek liet ten eerste zien dat er behoorlijke consensus was over de persoonlijkheidsoordelen die werden gevormd op basis van email adressen. Personen achter grappige- en hotmail adressen als die van honey.bunny werden beoordeeld als meer extravert. Personen achter opschepperige email adressen als thefascinatingking@gmx.net werden als meer narcistisch beoordeeld.

Interessant genoeg bleken die eerste indrukken ook redelijk accuraat. Voor de meeste gemeten persoonlijkheidsaspecten werd een positief verband gevonden tussen het oordeel van beoordelaars en de gemeten persoonlijkheid van de persoon achter de email adressen. De mate van neuroticisme (angstig, onzeker, vs. kalm) en vriendelijkheid (vriendelijk, coöperatief vs vijandig) en narcisme kon bijvoorbeeld redelijk worden afgeleid uit specifieke adreselementen. De gedachte dat thefascinatingking@gmx.net hoog scoort op narcisme zou dus wel eens een kern van waarheid kunnen bevatten.

Echter, alhoewel beoordelaars het eens waren over de mate van extraversie die paste bij verschillende adressen, bleken deze extraversie oordelen vaak onjuist. Extraversie kwam niet tot uiting in elementen van emailadressen en deze bevatten dus geen enkele valide informatie voor een juist oordeel. Zo is een oordeel dat honey.bunny77@hotmail.de extravert is dus nergens op gebaseerd.

Eerste indrukken op basis van tweets

De zeer beperkte informatie in email adressen kan dus al leiden tot een enigszins accuraat beeld van de persoonlijkheid van de eigenaar. Hoe zit dat dan met rijkere online uitingen zoals bijvoorbeeld tweets? Vormen volgers een (accurate) indruk over de persoonlijkheid van hun tweeps? Ook hier is het eerst van belang of tweeps hun persoonlijkheid überhaupt uiten in hun tweets. Ons eigen onderzoek (Beukeboom et al. 2013) en dat van anderen (Mehl et al., 2006) laat zien dat persoonlijkheid in het taalgebruik tot uiting komt. Het lijkt dus logisch dat dit ook gebeurt in het taalgebruik in tweets.

In een recent onderzoek (Lin Qui et al., 2012) werd onderzocht of beoordelaars een juiste indruk vormen over de persoonlijkheid van de zender, enkel en alleen op basis van de tekst van een maand tweets. De resultaten lieten ten eerste zien dat persoonlijkheid inderdaad tot uiting kwam in het taalgebruik in de tweets, dat automatisch werd geanalyseerd met behulp van Pennebaker’s analyse software (LIWC). Alhoewel de verbanden niet heel sterk waren, gebruikten extraverte tweeps, in lijn met eerder onderzoek, relatief minder lidwoorden, meer positieve emotie woorden en hadden ze het meer over sociale onderwerpen. Tweeps die hoog scoorden op vriendelijkheid gebruikten minder ontkenningen.

Ten tweede bleken de persoonlijkheidsoordelen door beoordelaars op basis van de tweets redelijk accuraat. Dit gold echter alleen voor vriendelijkheid en neuroticisme. Net als bij het email adres onderzoek bleek dat extraversie niet correct kon worden afgeleid. Het taalgebruik bevatte dus wel informatie die een indruk kon geven over de mate van extraversie van tweeps. Echter, beoordelaars baseerden hier hun oordeel niet op, maar gingen op andere verkeerde informatie af. De beoordelingen van extraversie bleken over het algemeen hoog. Het lijkt er daarom op dat, door de aard van Twitter, iedereen behoorlijk extravert overkomt, of ze dat nu daadwerkelijk zijn of niet.

Eerste indrukken op basis van Facebook profielen

In het bovenstaande onderzoek werden tweeps beoordeeld op basis van de tweet tekst alleen. In werkelijkheid bevat een twitter profiel natuurlijk vaak meer informatie (bv. een foto en bio) waarop we ons oordeel kunnen baseren. In Facebook is die informatie nog gevarieerder en rijker, met o.a. een persoonsbeschrijving, status updates en foto albums. Zijn beoordelaars in staat om een accuraat beeld te vormen van iemands persoonlijkheid enkel op basis van zijn of haar Facebook profiel?

Ook hier moet je je eerst afvragen of een Facebook profiel iemands echte persoonlijkheid wel weerspiegelt. Het is mogelijk dat Facebook gebruikers in hun profiel een soort ideaal beeld neerzetten dat niet per se overeen komt met hun daadwerkelijke identiteit. Een onderzoek van Back et al. (2010) laat echter zien dat Facebook profielen een tamelijk accuraat beeld geven van de werkelijke “offline” persoonlijkheid. In het onderzoek beoordeelden onbekenden de persoonlijkheid van 236 personen enkel op basis van hun Facebook profiel. Deze beoordelingen werden gerelateerd aan de werkelijke persoonlijkheid, die werd gemeten middels beoordelingen door de offline vrienden van deze personen.

Het bleek dat het persoonlijkheidsoordeel dat onbekenden vormen op basis van de Facebook profiel sterk samenhing met het oordeel dat offline vrienden rapporteerden. Facebookers gebruikten hun profiel niet om een virtueel ideaal persoonlijkheidsbeeld van zichzelf te creëren. Op basis van de Facebook profiel konden onbekenden zodoende een accuraat beeld vormen van bijvoorbeeld de vriendelijkheid en consciëntieusheid van de profieleigenaar. Bovendien, en in tegenstelling tot het email en twitter onderzoek, bleek dat de mate van extraversie correct kon worden afgeleid. Facebook profielen lijken dus een behoorlijk accurate indruk te geven van de offline persoonlijkheid van de profiel eigenaar.

Onze persoonlijkheid komt op allerlei manieren naar voren in ons gedrag en weerspiegelt zich dus ook in verschillende online uitingen. Op basis hiervan vormen anderen zich een, vaak redelijk accurate, eerste indruk. We kunnen er echter ook behoorlijk naast zitten. Het is heel goed mogelijk dat die extraverte tweep bij een ontmoeting een stuk introverter blijkt te zijn dan je had verwacht.

Literatuur

Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. (2008). How extraverted is honey.bunny77@ hotmail.de? Inferring personality from e-mail addresses. Journal of

Research in Personality, 42, 1116–1122.

Back, M. D., Stopfer, J. M., Vazire, S., Gaddis, S., Schmukle, S. C., Egloff, B., et al. (2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization. Psychological Science, 21, 372–374.

Beukeboom, C. J., Tanis, M. A., & Vermeulen, I. (in press). The language of extraversion: The Language of Extraversion: Extraverted People Talk More Abstractly, Introverts Are More Concrete. Journal of Language and Social Psychology. DOI: 10.1177/0261927X12460844. Link to article: http://hdl.handle.net/1871/39365. Zie ook: http://www.tekstblad.nl/artikel/extraverte-en-introverte-mensen-en-hun-taalgebruik

Lin Qiu, Han Lin, Jonathan Ramsay & Fang Yang. (2012). You are what you tweet: Personality expression and perception on Twitter. Journal of Research in Personality, 46, 710-718. DOI: 10.1016/j.jrp.2012.08.008

Mehl, M. R., Gosling, S. D., & Pennebaker, J. W. (2006). Personality in its natural habitat: Manifestations and implicit folk theories of personality in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 862-877. doi:10.1037/0022-3514.90.5.862

Watson, D. (1989). Strangers’ ratings of the five robust personality factors: Evidence of a surprising convergence with self-report. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 120-128.

 

Share

Category: Facebook, Onderzoek, Personality, Social media

Tagged: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

June 2020
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930